Prihlásenie

FP7 - kapacity e-infraštruktúry

2.7.-24.11.2009

Názov výzvy : FP7 - CAPACITIES e-Infrastructures

Fondy : FP7 - CAPACITIES - 1 RESEARCH INFRASTRUCTURES

Oblasti zamerania : výskum, doprava, priemysel

Oprávnení žiadatelia : univerzity, MSP, korporácie, federácie, únie, výskumné strediská, agentúry, komory, administratíva, štáty

Koncernované regióny : členské štáty EU, kandidátske krajiny, krajiny EEA, Švajčiarsko

 

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.