Prihlásenie

Verejná konzultácia na zavedenie medzinárodných štandardov v rámci problematiky auditu

22.6.-15.9.2009

Vyjadrite svoj názor na legislatívu EÚ prostredníctvom on-line konzultácie

Otvorená nová konzultácia!!!

Verejná konzultácia na zavedenie medzinárodných štandardov v rámci problematiky auditu

Oblasť: Vnútorný trh, podnikateľské prostredie / vonkajší audit

Cieľová skupina: Verejnosť, organizácie a verejné úrady

Termín: 15.09.2009

Viac informácií: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/isa_en.htm


 

Kontakt:

  • Slovenská obchodná a priemyselná komora
    Barbora Brlicová, tel: 02/5413 1136
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.