Prihlásenie

Výzva na podávanie návrhov: Program – výročné ocenenie

15.5.-30.6.2008

Názov: Najlepší nápad výročnej ceny

Fondy: BEST IDEA OF THE YEAR AWARDS

Oblasť: Mládež, inovácie, vzdelanie - školenia

Zhrnutie: Súťaž na ocenenie najlepších nápadov mladých európanov

Termín: 2008-06-30

Právoplatní uchádzači: univerzity, školy

Dotknuté regióny: členské štáty EÚ, Turecko

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.