Prihlásenie

ENPI - Mediterranean basin

27.8.-20.10.2009

Názov výzvy : ENPI - Mediterranean basin

Fondy : ENPI - CROSSBORDER NEIGHBOURHOOD PROGRAMMES
Oblasti zamerania : poľnohospodárstvo a rybolov, lokálny rozvoj, životné prostredie, kooperácia a rozvoj 
Oprávnení žiadatelia : univerzity, MSP, n. o., korporácie, investičné fondy, federácie, únie, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty
Koncernované regióny : členské štáty EU, kandidátske krajiny, krajiny oblasti Stredozemného mora

Viac informácií: http://www.enpicbcmed.eu/documenti/29_153_20090519114611.pdf

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.