Prihlásenie

FP7 - zdravotníctvo

27.8.-19.11.2009

Názov výzvy : FP7 - HEALTH - single stage
Fondy : FP7 - COOPERATION FP7 - COOPERATION - 1 HEALTH
Oblasti : výskum,  zdravotníctvo
Oprávnení žiadatelia : univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská, administratíva, štáty
Koncernované regióny : členské štáty EU, kandidátske krajiny, EEA krajiny

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=278#infopack

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.