Prihlásenie

FP7 - HEALTH - two stage

28.8.-29.10.2009

Názov výzvy: FP7 - HEALTH - two stage

Fondy: FP7 - COOPERATION - 1 HEALTH FP7 - COOPERATION

Oblasť zamerania: výskum, inovácie, nové technológie, zdravotníctvo

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU, krajiny EEA, Švajčiarsko, Izrael

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.