Prihlásenie

Socio - ekonomické a humanitné vedy

28.8.2009-2.2.2010

Názov: FP7 - SSH SOCIO ECONOMIC SCIENCES-HUMANITIES - 2010- Collaborative projects

Fondy: FP7 - COOPERATION - 8 SOCIO-ECONOMIC SCIENCES AND HUMANITIES FP7 - COOPERATION

Oblasti zamerania: sociálne vzťahy

Oprávnení žiadatelia: výskumné strediská, korporácie, MSP, univerzity

Koncernované regióny: členské štáty EÚ, kandidátske krajiny, krajiny EEA, Švajčiarsko, Izrael

 

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/ssh/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.