Prihlásenie

Socio - ekonomické a humanitné vedy - koordinačné a podporné akcie

28.8.-15.12.2009

Názov výzvy: FP7 - SSH SOCIO ECONOMIC SCIENCES-HUMANITIES 2010 -Coordination and support actions

Fondy: FP7 - COOPERATION - 8 SOCIO-ECONOMIC SCIENCES AND HUMANITIES FP7 - COOPERATION

Oblasť zamerania: sociálne vzťahy, výskum

Oprávnení žiadatelia: výskumné strediská, korporácie, univerzity, MSP

Koncernované regióny: členské štáty EÚ, kandidátske krajiny, krajiny EEA, Švajčiarsko, Izrael

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/ssh/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.