Prihlásenie

FP7 - KOOPERÁCIA - doprava TPT 1

3.9.2009-14.1.2010

Názov : FP7 - COOPERATION - Transport (including Aeronautics) TPT 1

Fondy: FP7 - COOPERATION - 7 TRANSPORT FP7 - COOPERATION

Zameranie : výskum, doprava, energetika, priemysel, inovácie, nové technológie

Oprávnení žiadatelia : univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská

Koncernované regióny : členské štáty EU, kandidátske krajiny, krajiny EEA, Švajčiarsko, Izrael

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/transport/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.