Prihlásenie

FP7-SSH-2010-Collaborative projects for specific actions dedicated to international cooperation

3.9.2009-2.2.2010

Názov výzvy : FP7-SSH-2010-Collaborative projects for specific actions dedicated to international cooperation

Fondy : FP7 - COOPERATION - 8 SOCIO-ECONOMIC SCIENCES AND HUMANITIES FP7 - COOPERATION

Zameranie : sociálne vzťahy, výskum, ko-op a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská

Koncernované regióny: členské štáty EU, kandidátske krajiny, krajiny EEA, Švajčiarsko, Izrael

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/ssh/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.