Prihlásenie

ENPI - Harmonizácia Ukrainnských officiálnych štatistík so štatistickými štandartmi EU

4.9.-8.10.2009

Názov: ENPI - Harmonizing the Ukraine's official statistics with the EU statistical standards

Fondy: TWINNING (IPA & ENPI) ENPI - EUROPEAN NEIGHBOURHOOD AND PARTNERSHIP INSTRUMENT

Zameranie: verejný manažment, informácie, kooperácia a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: agentúry, komory, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU, kandidátske a susedské štáty

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/institution_building/twinning_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.