Prihlásenie

PCRD7 - KOOPERÁCIA - Energeticky efektívne budovy

8.9.2009-11.3.2010

Názov: PCRD7 - COOPERATION - Energy-efficient buildings

Fondy: FP7 - COOPERATION - 7 TRANSPORT FP7 - COOPERATION - 3.1 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FP7 - COOPERATION - 4 NANOSCIENCES, NANOTECHNOLOGIES, MATERIAL AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES FP7 - COOPERATION - 6 ENVIRONMENT FP7 - COOPERATION - 5 ENERGY

Zameranie: energetika, priemysel, životné prostredie, nové technológie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.