Prihlásenie

PCRD7 - KOOPERÁCIA - Továrne budúcnosti

8.9.-3.11.2009

Názov: PCRD7 - COOPERATION - Factories of the future

Fondy: FP7 - COOPERATION - 4 NANOSCIENCES, NANOTECHNOLOGIES, MATERIAL AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES FP7 - COOPERATION - 3.1 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Zameranie: výskum, energetika, priemysel, inovácie, nové technológie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská

 

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.