Prihlásenie

PCRD7 - KOOPERÁCIA - Afrika

8.9.-3.1.2009

Názov: PCRD7 - COOPERATION - Africa

Fondy: FP7 - COOPERATION - 6 ENVIRONMENT FP7 - COOPERATION - 2 FOOD, AGRICULTURE, BIOTECHNOLOGY FP7 - COOPERATION - 1 HEALTH

Zameanie: výskum, poľnohospodárstvo a rybolov, energetika, životné prostredie, kooperácia a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/cooperation/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.