Prihlásenie

FP7 - PEOPLE - Marie Curie prípravné vzdelávacie site (ITN)

10.9.-22.12.2009

Názov: FP7 - PEOPLE - Marie Curie Initial Training Network (ITN)

Fondy: FP7 - CAPACITIES - 4 RESEARCH POTENTIAL

Zameranie: výskum, informovanosť, vzdelávanie - tréningy

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, NGOs, výskumné strediská, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=247

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.