Prihlásenie

ESF - medzinárodné inovatívne aktivity

10.9.-10.10.2009

Názov: ESF - Transnational innovating actions

Fondy: REGIONAL COMPETITIVENESS AND EMPLOYEMENT OBJECTIVE - OPERATIONAL PROGRAMME ESF

Zameranie: zamestnanosť, sociálne vzťahy, verejný manažment, vzdelávanie - tréningy

Oprávnení žiadatlia: MSP, korporácie, školy, lokálne a regionálne autority, administratíva, štáty

Viac informácií: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.