Prihlásenie

EIDHR - Sudan

17.9.-14.12.2009

Názov: EIDHR - Country Based Support Schemes (CBSS), SUDAN

Fondy: EIDHR - EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS EIDHR - COUNTRY-BASED SUPPORT SCHEMES

Zameranie: verejný manažment, lokálny rozvoj, humanitárna pomoc, kooperácia a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, n. o., federácie, únie, lokálne a regionálne autority, asociácie, administratíva, štáty

koncernované regióny: členské štáty EU, Afrika - Karibik - Pacifik

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.