Prihlásenie

Technický a finančný asistenčný program pre banánové plantáže - Kamrun - TFA 2006

17.9.-21.10.2009

Názov: Technical and Financial Assistance Program for banana sector in Cameroon - TFA 2006

Fondy: EDF - EUROPEAN DEVELOPMENT FUND

Zameranie: poľnohospodárstvo - rybolov, lokálny rozvoj, priemysel, kooperácia a rozvoj, ekonomika - financie, obchod

Oprávnení žiadatelia: MSP, n. o., korporácie, investičné fondy, lokálne a regionálne autority, agentúry, komory, administratíva, štáty

Koncernované regióny: Afrika, Karibik, Pacifik

Viac informácií: http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/r12102_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.