Prihlásenie

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva - Mozambik

17.9.-5.11.2009

Názov: European Instrument for Democracy and Human Rights - Mozambique

Fondy: EIDHR - EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS

Zameranie: lokálny rozvoj, spravodlivosť - bezpečnosť, ľudské práva, kooperácia a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: n. o., federácie, únie, tréningové a školiace strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, administratíva, štáty

Koncernované regióny: Afrika, Karibik, Pacifik

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.