Prihlásenie

Podpora informačných nástrojov, zameraných na spoločnú poľnohospodársku politiku

23.9.-31.10.2009

Názov: Support for information measures relating to the common agricultural policy

Fondy: INFORMATION MEASURES RELATING TO THE COMMON AGRICULTURAL POLICY

Zameranie: poľnohospodárstvo a rybolov, informácie, občianstvo

Oprávnení žiadatelia: n. o., federácie, únie, lokálne a regionálne autority, asociácie, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.