Prihlásenie

Výzva na podávanie tendrov: Program - SMART 2008

26.5.-18.8.2008

Generálne riaditeľstvo audiovizuálnej a mediálnej politiky EK posledne publikovalo tender „Štúdia týkajúca sa multi-teritoriálneho licencovania on-line distribúcie audiovizuálnych prác Európskej únie“

Termín na predkladanie návrhov je 18. 08. 2008.

Viac informácií nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/index_en.htm

 

http://www.ipr-helpdesk.org/controlador/noticia?seccion=noticia&tipoListado=all&id=0000006353&len=en&searchText=Multi-territory%20licensing

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.