Prihlásenie

KISPLATFORM project

2.-30.10.2009

Názov: KISPLATFORM project

Fondy: FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES FP7 - CAPACITIES - 3 REGIONS OF KNOWLEDGE

Zameranie: výskum, inovácie, nové technológie, spolupráca a rozvoj, politika MSP

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, lokálne a reagionálne autority, asociácie

Koncernované regióny: Členské štáty EU

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/regions-knowledge_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.