Prihlásenie

Potravinová bezpčnosť 2009: Demokratická republika Kongo

2.10.-30.11.2009

Názov: Food Security 2009: Democratic Republic of Congo

Fondy: FOOD SECURITY

Zameranie: poľnohospodárstvo a rybolov, lokálny rozvoj, vzdelávanie a tréningy, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: MSP, n. o., lokálne a regionálne autority, asociácie, administratíva, štáty

Koncernované regióny: Afrika, Karibik, Pacifik, Demokratická republika Kongo

 

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/food_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.