Prihlásenie

MEDIA 2007: Podopra pre televízne vsielanie európskych audiovizuálnych prác

6.10.-27.11.2009

Názov: MEDIA 2007: Support for television broadcasting of European audiovisual works

Fondy: MEDIA 2007

Zameranie: kultúra - médiá, obchod

Oprávnení žiadatelia: MSP, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Chorvátsko

Viac informácií: http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.