Prihlásenie

MEDIA

8.-7.10.2009

Názov: MEDIA: Promotion/Access to Market

Fondy: MEDIA 2007 - PROMOTION MEDIA 2007

Zameranie: kultúra - médiá, informácie, priemysel, nové technológie

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, federácie, únie, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory

Koncernované egióny: členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Chorvátsko, Švajčiarsko

Viac informácií: http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.