Prihlásenie

FP 7 Kapacity - Výskum ako pridaná hodnota pre MSP

15.10.-3.12.2009

Názov: FP7 - CAPACITIES - Research for the benefit of SMES

Fondy: FP7 - CAPACITIES FP7 - CAPACITIES - 2 RESEARCH FOR THE BENEFIT OF SMES

Zameranie: Research, Innovation, SME Policy

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, výskumné strediská, agentúry, komory

Koncernované regióny: členské štáty EU, kandidátske krajiny, krajiny EEA, Švajčiarsko, Izrael

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.