Prihlásenie

Európsky integračný mediálny fond - Srbsko

15.10.-11.12.2009

Názov: European Integration Media Fund - Serbia

Fondy: IPA - INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE IPA - 1.2 INFORMATION AND COMMUNICATION

Zameranie: kultúra - médiá, informácie, lokálny rozvoj

Oprávnení žiadatelia: MSP, lokálne a regionálne autority, asociácie

Koncernované regióny: Srbsko

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.