Prihlásenie

IPA - Podporná výzva pre produkciu a šírenie audiovizuálnych programov o rozširovaní EU v kandidátskych a potenciálne kandidátskych krajinách

22.10.2009-19.1.2010

Výzva: IPA - Support for Production and Dissemination of Audiovisual Programmes about EU Enlargement in the Candidate countries and Potential Candidates

Fondy: IPA - INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE IPA - 1.2 INFORMATION AND COMMUNICATION

Zameranie: kultúra - médiá, informácie, telekomunikácie

Oprávnení žiadatelia: MSP, federácie, únie, lokálne a regionálne autority, agentúry, komory, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU, členské štáty EEA, kandidátske krajiny

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.