Prihlásenie

PRINCE 2009 EU27

22.10.-30.11.2009

Výzva: PRINCE 2009 EU27 - Support for PRODUCTION AND DISSEMINATION OF AUDIOVISUAL PROGRAMMES and AWARENESS-RAISING EVENTS - Turkey and Western Balkans

Fondy: PRINCE - ENLARGEMENT

Zameranie: sociálne vzťahy, kultúra - médiá, informácie, spravodlivossť - bezpečnosť, občianstvo, ľudské práva, rozširovanie, ekonomika - financie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, federácie, únie, školy, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny: členské štáty EU

Viac informácií: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts_and_grants/grants/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.