Prihlásenie

EIDHR - Posilnenie úlohy občianskej spoločnosti v podporovaní ľudských práv v Alžírsku

22.10.-30.12.2009

Názov: EIDHR - Strengthening the role of civil society in promoting human rights - Algeria

Fondy: EIDHR - COUNTRY-BASED SUPPORT SCHEMES EIDHR - EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS

Zameranie: sociálne vzťahy, verejný manažment, humanitarizmus, spravodlivosť - bezpečnosť, ľudské práva, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, n. o., federácie, únie, výskumné strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny: krajiny oblasti Stredozemného mora, krajiny ENPI

Viac informácií: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1256113735030&do=publi.getDoc&documentId=97587&pubID=129106

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.