Prihlásenie

Program pre potravinovú bezpečnosť - Afganistan

30.10.2009-21.1.2010

Názov: Food Security Programme for Linking Relief to Rehabilitation and Development in Afghanistan

Fondy: REHABILITATION AND RECONSTRUCTION OF AFGHANISTAN

Zameranie: verejný manažment, lokálny rozvoj, humanitarizmus, spravodlivosť - bezpečnosť, ľudské práva, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: asociácie, lokálne a regionálne autority, investičné fond, n. o., MSP

Koncernované regióny: členské štáty EU, Afganistan

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/country-cooperation/afghanistan/afghanistan_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.