Prihlásenie

EIDHR - Podoprné kampane pre globálnu občiansku spoločnosť - ICC

6.11.2009-29.1.2010

Názov: EIDHR - Support to global civil society campaigns designed to ensure the effective functioning of the International Criminal Court (ICC)

Fondy: EIDHR - EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS

Zameranie: verejný manažment, humanitarizmus, vzdelávanie, spravodlivosť - bezpečnosť, ľudské práva

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, n. o., federácie, únie, výskumné strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny: všetky štáty

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.