Prihlásenie

DIF - podpora v oblasti rozvoja ľudských zdrojov - Guinea

6.11.2009-15.1.2010

Názov: DIF - Support for Increased Human Capacities Initiatives for Civile Society Program - Guinea Conakry

Fondy: EDF - EUROPEAN DEVELOPMENT FUND

Zameranie: univerzity, MSP, n. o., korporácie, federácie, únie, tréningové strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU, krajiny africkej, pacifickej a karibskej oblasti

Viac informácií: http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/r12102_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.