Prihlásenie

IPA - Chorvátsko

6.11.2009-2.3.2010

Názov: IPA - Fostering Effective Inclusion of Persons with Disabilities into the Labour Market - Croatia

Fondy: IPA - INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE IPA - 4 HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Zameranie: zamestnanosť, sociálne vzťahy, lokálny rozvoj, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: agentúry, komory, asociácie, lokálne a regionálne autority, školiace strediská, federácie, únie, investičné fondy, korporácie, MSP

Koncernované regióny: členské štáty EU, pristupujúce štáty, krajiny ENPI, Lichtenštajnsko, Nórsko, Island

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/instrument-pre-accession_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.