Prihlásenie

Program - zdravie pre všetkých

6.11.2009-8.1.2010

Názov: GOOD HEALTH for ALL - Engage civil society organisations to support national health workforce policies, strategies, capacity building and skills

Fondy: INVESTING IN PEOPLE - GOOD HEALTH FOR ALL

Zameranie: sociálne vzťahy, verejný manažment, lokálny rozvoj, vzdelávanie, zdravotníctvo, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: MSP, n. o., investičné fondy, federácie, únie, školiace strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny: všetky štáty

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/what/health/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.