Prihlásenie

ENPI - program pr czhraničnú spoluprácu - Poľsko, Bielorusko, Ukrajina

6.11.-1.3.2009

Názov: ENPI - Cross Border Cooperation Programme - Poland,Belarus,Ukraine 2007-2013

Fondy: ENPI - REGIONAL EASTERN PROGRAMME ENPI - EUROPEAN NEIGHBOURHOOD AND PARTNERSHIP INSTRUMENT

Zameranie: doprava, lokálny rozvoj, životné proestredie, spolupráca a rozvoj, ekonomika - financie, politika MSP, obchod

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie, investičné fondy, federácie, únie, lokálne a regionálne autority, asociácie, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU, Bielorusko, Ukrajina

Viac informácií: http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.