Prihlásenie

DCI - Inovatívne prístupy k potravinovej nestabilite - Mongolsko

18.11.2009-1.3.2010

Názov: DCI - Innovative approaches to food insecurity - Mongolia

Fondy: FOOD SECURITY

Zameranie: sociálne vzťahy, poľnohospodárstvo - rybolov, lokálny rozvoj, inovácie, justícia - bezpečnosť, spolupráca a rozvoj, ekonomika - financie, obchod

Oprávnení žiadatelia: MSP, medzinárodné organizácie, n. o., investičné fondy, lokálne a regionálne autority, asociácie, administratíva, štáty

Koncernované regióny: členské štáty EU, Ázia (Mongolsko)

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/what/delivering-aid/funding-instruments/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.