Prihlásenie

MEDIA 2007 -i2i audiovízia

18.11.2009-5.2.2010

Názov: MEDIA 2007 � i2i audiovisual

Fondy: MEDIA 2007 - DEVELOPMENT - I2I AUDIOVISUAL MEDIA 2007

Zameranie: kultúra - média, informácie, priemysel, nové technológie

Oprávnení žiadatelia: MSP, korporácie

Koncernované regióny: členské štáty EU, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Chorvátsko

Viac informácií: http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/i2i/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.