Prihlásenie

FP7 - KOOPERáCIA - 3.1 Informačné a komunikačné technológie

27.11.2009-13.4.2010

Názov výzvy: FP7 - COOPERATION - 3.1 Information and Communication Technologies

Fondy: FP7 - COOPERATION - 3.1 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES

Zameranie: výskum, priemysel, inovácie, nové technológie

Oprávnení žiadatelia: MSP, medzinárodné organizácie, výskumné strediská, lokálne a regionálne autority

Koncernované regióny: členské štáty EÚ, kandidátske krajiny, krajiny EEA, Švajčiarsko

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.