Prihlásenie

FP7-ĽUDIA- IRSES

27.11.2009-25.3.2010

Názov výzvy: FP7-PEOPLE- IRSES International Research Staff Exchange Scheme

Fondy: FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES FP7 - PEOPLE

Zameranie: výskum, doprava, energia, životné prostredie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, medzinárodné organizácie, korporácie, výskumné streiská, asociácie

Koncernované regióny: členské štáty EÚ, kandidátske krajiny, krajiny EEA, Švajčiarsko

Viac informácií: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.