Prihlásenie

FP7 - EURATOM

4.12.2009-8.4.2010

Názov: FP7 - EURATOM - Fission and Radiation Protection

Fondy: FP7 - EU FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION ACTIVITIES FP7 - EURATOM - NUCLEAR FISSION AND RADIATION PROTECTION

Zameranie: výskum, energetika, priemysel, inovácie

Oprávnení žiadatelia: administratíva, štáty, výskumné strediská, korporácie, medzinárodné organizácie, MSP, univerzity

Koncernované regióny: členské štáty EU, kandidátske krajiny, krajiny EEA, Švajčiarsko

Viac informácií: http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.