Prihlásenie

EFD - Energy Facility ACP - EU

4.12.2009-1.2.2010

Názov: EFD - Energy Facility ACP - EU

Fondy: EDF - EUROPEAN DEVELOPMENT FUND

Zameranie: lokálny rozvoj, vzdelávanie - tréningy - školenia, energetika, životné prostredie, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: administratíva, štáty, asociácie, lokálne a regionálne autority, škliace strediská, federácie, únie, investičné fondy, n. o., medzinárodné organizácie

Koncernované regióny: členské štáty EÚ, krajiny ACP

Viac informácií: http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/r12102_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.