Prihlásenie

IPA - Srbsko

4.12.2009-1.3.2010

Názov: IPA - Strengthening Serbia-EU Civil Society Dialogue - Serbia

Fondy: IPA - INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE IPA - 1.1 STRENGHTENING OF CIVIL SOCIETY DIALOGUE

Zameranie: kultúra - média, verejný manažment, lokálny rozvoj, vzdelávanie - tréningy - školenia, pravodlivosť - bezpečnosť, ľudské práva, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: administratíva, štáty, asociácie, lokálne a regionálne autority, školiace strediská, federácie, únie, investičné fondy, n. o., medzinárodné organizácie

Koncernované regióny: členské štáty EU, Srbsko

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enlargement/civil-society-development/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.