Prihlásenie

IPA - Bosna a Hercegovina

10.12.2009-22.3.2010

Názov: IPA - Support to the EU Info Centres - Bosnia and Herzegovina

Fondy: IPA - INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE

Zameranie: kultúra - médiá, informácie, lokálny rozvoj, vzdelávanie - tréningy - školenia, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: asociácie, lokálne a regionálne autority, školiace strediská, medzinárodné organizácie, MSP

Koncernované regióny: členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/instrument-pre-accession_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.