Prihlásenie

IPA - Exchange 3 - Serbia

18.12.2009-10.3.2010

Názov: IPA - Exchange 3 - Serbia

Fondy: IPA - INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE IPA - 5 RURAL DEVELOPMENT IPA - 2 CROSS-BORDER COOPERATION

Zameranie: sociálne vzťahy, mestské plánovanie, kultúra - médiá, verejný manažment, poľnohospodárstvo - rybolov, informácie, lokálny rozvoj, vzdelávanie - tréningy - školenia, životné prostredie, spolupráca a rozvoj

Koncernované regióny: členské štáty EU, pristupujúce štáty

Viac informácií: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.