Prihlásenie

EIDHR - Honduras

7.1.-1.3.2010

Názov: EIDHR Country scheme Honduras

Fondy: EIDHR - COUNTRY-BASED SUPPORT SCHEMES EIDHR - EUROPEAN INSTRUMENT FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS

Zameranie: spoločenské vzťahy, ľudské práva

Oprávnení žiadatelia: MSP, Medzinárodné organizácie, n. o., federácie, únie, školiace strediská, lokálne a regionálne autority, asociácie

Koncernované regióny: členské štáty EU, krajiny EEA, Honduras

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.