Prihlásenie

ITEA Výzva 5 - EUREKA Claster

14.1.-26.3.2010

Názov: ITEA Call 5 - EUREKA Cluster

Fondy: EUREKA

Zameranie: výskum, inovácie, nové technológie

Oprávnení žiadatelia: univerzity, MSP, korporácie, výskumné strediská

Koncernované regióny: členské štáty EU, Chorvátsko, Izrael, Egypt, Nórsko, Švajčiarsko

 

Viac informácií: http://www.itea2.org/project_calls

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.