Prihlásenie

MIPTV Content 360 Challenge 2010

14.1.-15.2.2010

Názov: MIPTV Content 360 Challenge 2010

Fondy: EUROPEAN TERRITORIAL COOPERATION OBJECTIVE (INTERREG IV A) - Cross border strand

Zameranie: kultúra, médiá, inovácie, telekomunikácie

Oprávnení žiadatelia: msp, korporácie

Viac informácií: http://www.mipworld.com/en/MIPTV/conferences-and-events/content-360/cross-media-festival/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.