Prihlásenie

Školiace kurzy pre priemyselných manažérov v Japonsku

14.1.-18.2.2010

Názov: Training course in Japan for EU industrial managers

Fondy: EU-JAPAN - HRTP JAPAN INDUSTRY INSIGHT

Zameranie: vzdelávanie, priemysel, obchod

Oprávnení žiadatelia: korporácie, msp

Koncernované regióny: členské štáty EU, Japonsko

Viac informácií: http://www.eu-japan.eu/global/?profile=global

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.