Prihlásenie

Podporný program pre potravinovú bezpečnosť v Guinei

16.3.-19.4.2010

Názov výzvy: Support Program for Food Security in Guinea

Fondy: FOOD SECURITY

Zameranie: verejný manažment, lokálny rozvoj, spolupráca a rozvoj

Oprávnení žiadatelia: univerzity, medzinárodné organizácie, rozvojové n. o., lokálne a reginálne autority, asociácie, agentúry, komory

Koncernované regióny: členské štáty EU, Republika Guinea

Viac informácií: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.